شرکت بازرگانی کراچی

این شرکت فروش و پخش انواع فیلتر و روغن موتورهای خودرویی (سواری و سنگین) ، صنعتی ، راه سازی و ... را با برندهای تجاری معتبر از سال 1351 به طور مستمر و قدرتمند ارائه می دهد.

آدرس : مشهد ، میدان حافظ ، کوشش 33 ، نبش چهار راه دوم ، شرکت مشهد صافی (ساختمان فیلتر سرکان)
تلفن تماس : 05133425811 - 05133417038